Piroska Szörp (Szikrai Borászati Kft.) „Tutti promóciós nyereményjáték”

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

  1. Szervező

A Játék szervezője a Szikrai Borászati Kft., 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 3. (Adószám: 10300765203; Cégjegyzékszám: 03 09 000235; továbbiakban: Szervező).

2. Lebonyolító (ld. 1. pont)

  1. A Játékban történő részvétel feltételei és a Játék menete

3.1. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Részvételi és Játékszabályzat feltételeit.

3.2. A Játékban kizárólag azon 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár a 3.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy vehet részt a Játék 3.5. pontjában megjelölt időtartama alatt.

3.3. Játékosok kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, személyes adatokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.4. A játékban a Szikrai Borászati Kft. és a Bíbor 2009. Kft. alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3.5. Játék időtartama: a Játék 2023. 03. 29-én 12:00 órakor kezdődik és 2023. 04. 05-én 23:59 órakor fejeződik be.

3.6. A Játék menete

Szervező a Játékban az ezen időszak alatt a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon a Piroska Szörp által 2023.03.29-én közzétett „Nyereményjáték” poszt alá az elkészült színezőket vagy rajzokat feltöltő válaszolók – kommentelők (továbbiakban Játékosok) – között sorsol ki a véletlenség elve alapján a Piroska Szörp által felajánlott 1 db Piroska Szörp csomagot. A képeket a kommentszekcióba várjuk.

A színező letölthető erre a linkre kattintva. A színezőket minden esetben kiszínezve fogadjuk el a “Nyereményjáték” poszt alá képpel kommentelve.

A játékban részt vesznek a Piroska Tutti-Frutti szörp címkéjét lerajzoló, és azt kommentben feltöltő játékosok is.

4.1. A nyeremények sorsolásának módja

  • gépi sorsolás

4.2. Sorsolás időpontja

2023. 04. 06.

5. Nyertesek értesítése

Szervező a nyertest a 3.6. pontban részletezett Facebook és Instagram oldalon keresztül értesíti, és privát üzenetben veszi fel vele a kapcsolatot, melyben a nyeremény átvételéhez szükséges adatait elkéri. Amennyiben a Játékos 7 napon belül nem válaszol a Facebook vagy Instagram oldalon történő megkeresésre, vagy nem adja meg a nyeremény elküldéséhez szükséges adatokat, úgy Szervező az adott nyereménytárgy újrasorsolását kezdeményezi, és az új nyertest a 6. pont szerint értesíti.

6. Egyéb szabályok

Azáltal, hogy a Játékos kommentel a poszt alá a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalon, elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.

A hivatalos játékszabály, továbbá a nyertesek listája hozzáférhető a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalon megadott linken. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalon értesülhetnek.

A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Piroska Szörp Facebook és Instagram oldalon. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

A Játékos a Játékkal kapcsolatos kérdéseit felteheti a info@szikravin.hu  e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06-76-343-133

  1. Játékos nyilatkozata

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

A Játék résztvevői, részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név- és postázási címadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

Nyárlőrinc, 2023. 03. 29.