Piroska Szörp (Szikrai Borászati Kft.) „Főzz le minket! promóciós nyereményjáték”

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. Szervező

A Játék szervezője a Szikrai Borászati Kft., 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 3. (Adószám: 10300765203; Cégjegyzékszám: 03 09 000235; továbbiakban: Szervező).

 1. Lebonyolító

A nyereményjáték lebonyolítója: Marketing Menü Ügynökség – Bíbor 2009 Kft., 6000 Kecskemét Tavaszmező u. 48. (Adószám: 13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714; továbbiakban: Lebonyolító).

 1. A Játékban történő részvétel feltételei és a Játék menete

3.1. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Részvételi és Játékszabályzat feltételeit.

3.2. A Játékban kizárólag azon 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, teljes cselekvőképességgel rendelkező (ideértve a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal alatt álló természetes személyeket is) magyar állampolgár a 3.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy vehet részt a Játék 3.5. pontjában megjelölt időtartama alatt.

3.3. Játékosok kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, személyes adatokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.4. A játékban a Szikrai Borászati Kft. és a Bíbor 2009. Kft. alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3.5. Játék időtartama: 2022. november 3. 16:40:01 – 2022. november 27. 23:59:59-ig

3.6. A Játék menete

Szervező a 3.5 pontban meghatározott időszak alatt a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalakon „Főzz le minket! Nyereményjáték” posztokat tesz közzé, melyekben kérdéseket fogalmaz meg. A poszt alatt, a feltett kérdésre válaszolók a kommentelők (továbbiakban Játékosok). A nyertesek a feltett kérdésre válaszoló, kommentelő Játékosok közül kerülnek ki.

 1. Sorsolás

4.1. A nyeremények sorsolásának módja

 • gépi sorsolás – heti nyeremények
 • kiválasztás – fődíjnyertesek, szakmai zsűri értékelése alapján

4.2. Sorsolások időpontjai

4.2.1. Heti nyeremények sorsolása:

 • november 8. 10:00 óra
 • november 15. 10:00 óra
 • november 22. 10:00 óra
 • november 29. 10:00 óra

4.2.2. Fődíjnyertesek kiválasztása:

 • november 25. 10:00 óra
 1. Nyeremények

5.1. Fődíjak

 • 1 fő részére élményfőzés Kecskeméten a Lebbencs Gasztro Élménysarok helyszínen.

Dátum: 2022. november 30. 15:00

Zsűritag sztárvendégek:

 • Szabó-Thalmeiner Dóra, @szorongokesfozok TikTok-vlogger
 • Eisler Zsolt, Street Kitchen séf

Nyertesek száma: 4 fő

5.2. Heti nyeremények

 • 1 db Piroska ajándékcsomag, melynek tartalma 1 db Piroska Szörp logózott fémkulacs, 1 db Piroska Szörp logózott konyhai kötény, és Piroska Szörp termékek

Nyertesek száma: 4 fő / hét

 1. Nyertesek értesítése

Szervező a nyertest a 3.6. pontban részletezett Facebook és Instagram oldalon keresztül értesíti, és privát üzenetben veszi fel vele a kapcsolatot, melyben a nyeremény átvételéhez szükséges adatait elkéri. Amennyiben a Játékos 7 napon belül nem válaszol a Facebook vagy Instagram oldalon történő megkeresésre, vagy nem adja meg a nyeremény elküldéséhez szükséges adatokat, úgy Szervező az adott nyereménytárgy újrasorsolását kezdeményezi, és az új nyertest a 6. pont szerint értesíti.

 1. Egyéb szabályok

Azáltal, hogy a Játékos kommentel a poszt alá a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalon, elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.

A hivatalos játékszabály, továbbá a nyertesek listája hozzáférhető a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalon megadott linken. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok a https://www.facebook.com/Piroskaszorp Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/piroskaszorp/?hl=hu Instagram oldalon értesülhetnek.

A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Piroska Szörp Facebook és Instagram oldalon. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak.

A Játékos a Játékkal kapcsolatos kérdéseit felteheti a info@szikravin.hu  e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06-76-343-133

 1. Játékos nyilatkozata

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

A Játék résztvevői, részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név- és postázási címadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

Nyárlőrinc, 2022. 10. 27.